» Tìm kiếm:

Lưu Hồng Vi

Vu an Bi thu Thanh uy Thuong Hai Cang dao sau cang phuc tap Vụ án Bí thư Thành ủy Thượng Hải: Càng đào sâu, càng phức tạp

Sau khi vụ lạm dụng 10 tỉ nhân dân tệ quĩ bảo đảm xã hội Thượng Hải bị vạch trần, ngày 24-9-2006, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ..

Vu tham nhung lon nhat Trung Quoc Cang dao sau cang phuc tap Vụ tham nhũng lớn nhất Trung Quốc: Càng đào sâu, càng phức tạp

Sau khi vụ lạm dụng 10 tỉ nhân dân tệ quĩ lương hưu của thành phố Thượng Hải bị vạch trần, ngày 24/9/2006, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần..

Vu an Bi thu Thanh uy Thuong Hai Cang dao sau cang phuc tap Vụ án Bí thư Thành ủy Thượng Hải: Càng đào sâu, càng phức tạp

Sau khi vụ lạm dụng 10 tỉ nhân dân tệ quĩ bảo đảm xã hội Thượng Hải bị vạch trần, ngày 24-9-2006, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ..