Dua thuyen buom Quoc te Tau Skandia ve dich dau tien Đua thuyền buồm Quốc tế: Tàu Skandia về đích đầu tiên

Lúc 5g46 sáng 28-10-2004, tàu Skandia (Wild Thing), quốc tịch Úc do thuyền trưởng Grant Wharington chỉ huy đã tiến vào bến tàu khu du lịch..