» Tìm kiếm:

Lô Thị Lương

Du tre em ban vao o mai dam Dụ trẻ em bán vào ổ mại dâm

Trung tuần tháng 10/2007, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã nhận được 2 lá đơn trình báo của người bị hại là Lộc Thị C., 15 tuổi và Lô..