» Tìm kiếm:

Lê Thị Tuyết Loan

Tet cua nhung nguoi duoc minh oan Tết của những người được minh oan

2004 là năm khởi đầu của việc cơ quan tiến hành tố tụng xin lỗi và bồi thường oan sai cho công dân. Những ai từng bị số phận đặt nhầm lên..