» Tìm kiếm:

Lê Thị Ngọc Mơ

Nghi dinh Chu ky so Chung thuc dien tu Phai cho Nghị định Chữ ký số-Chứng thực điện tử: Phải... chờ?

Nghị định này nên độc lập để sớm ban hành, hay nên là một trong năm nghị định hướng dẫn của Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) chờ Quốc phê..