» Tìm kiếm:

Lê Sỹ Thanh Long

Day nghe hien nay su lang phi to lon Dạy nghề hiện nay: sự lãng phí to lớn

Trao đổi về luật dạy nghề, hầu hết doanh nghiệp đều nhất quán với các nhận định: dạy nghề hiện nay còn lãng phí quá lớn, chất lượng chưa..