» Tìm kiếm:

Lê Ngọc Khánh Vân

Giai nhat thuoc ve nguoi kien tri nhat Giải nhất thuộc về người kiên trì nhất

Lựa chọn đáp án d đối với câu 1 và c cho câu 2 cùng con số dự đoán 7.503 phiếu trả lời đúng đã mang về cho bạn Lê Ngọc Khánh Vân (TP.HCM)..