» Tìm kiếm:

Lê Nam Trung

Gan 40 nghin chu the chua dang ky vn Gần 40 nghìn chủ thể chưa đăng ký “.vn”

Đến 23/10, mới có hơn 600 trên tổng số khoảng 40 nghìn tên miền cấp cao chung (.com, .net…) được thông báo với Bộ Thông tin và Truyền..

Thoi diem hien tai da chin muoi de xay dung VNIX "Thời điểm hiện tại đã chín muồi để xây dựng VNIX"

Hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX), do Trung tâm Internet VN xây dựng, được đưa vào thí điểm từ 11/2003 đến hết năm..

Dang ky ten mien o dau Đăng ký tên miền ở đâu?

Một ngày sau khi cho các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tên miền cấp 2 (đuôi .vn ngay sau tên do tổ chức, doanh nghiệp chọn làm tên miền),..