» Tìm kiếm:

Lê Minh Sắt

Thang 9 2007 VN se san xuat vacxin cum gia cam Tháng 9-2007: VN sẽ sản xuất văcxin cúm gia cầm

Đó là thông báo được ông Lê Minh Sắt, phó vụ trưởng Vụ Khoa học - công nghệ (Bộ Khoa học - công nghệ), đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc..