» Tìm kiếm:

Lê Minh Khái

Ngan sach quoc gia van khong ngung ro ri Ngân sách quốc gia vẫn không ngừng rò rỉ

Điều này có thể thấy rõ trong báo cáo kết quả kiểm toán năm 2006 về niên độ ngân sách năm 2005 được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố tại..

Kiem toan 112 Lam het trach nhiem chua the dinh ro that thoat Kiểm toán 112: "Làm hết trách nhiệm", chưa thể định rõ thất thoát!

Theo đại diện Kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ của quá trình kiểm toán Đề án 112 tại một số bộ ngành, tỉnh, địa phương chọn mẫu tiêu biểu là..