» Tìm kiếm:

Lê Hoàng Châu

Nen can nhac ky viec thu phi su dung ATM Nên cân nhắc kỹ việc thu phí sử dụng ATM

Theo tôi, các ngân hàng cần tính toán thật kỹ phương án thu tiền phí ATM, vì hiện tại có nhiều tầng lớp nhân dân được khuyến khích hoặc..