» Tìm kiếm:

Lê Duy Nguyên

Dai bieu Quoc hoi phan ung cach bieu quyet cua Doan chu tich Đại biểu Quốc hội phản ứng cách biểu quyết của Đoàn chủ tịch

“Thông qua một lúc 5 điều thì thật khó cho chúng tôi, bởi có điều tôi đồng ý, có điều chưa thông. Làm vậy, đại biểu khó mà thể hiện chính..