» Tìm kiếm:

Lãng Thanh

Tieng song troi di canh hoa o lai Tiếng sóng trôi đi cánh hoa ở lại

Lãng Thanh với tập thơ Hoa là một trong 6 tác giả nằm trong danh sách giải B của giải thưởng Hội Nhà văn năm 2004 (không có giải A). Anh là..

Lang Thanh Tieng song troi di canh hoa o lai Lãng Thanh - Tiếng sóng trôi đi cánh hoa ở lại

Lãng Thanh với tập thơ Hoa là một trong sáu tác giả nằm trong danh sách giải B của giải thưởng Hội Nhà văn năm 2004 (không có giải A). Là..