» Tìm kiếm:

Lâm Thị Bót

Dan thang kien Uy ban nhan dan thi xa Sa Dec Dân thắng kiện Ủy ban nhân dân thị xã Sa Đéc

Theo TAND tỉnh Đồng Tháp, UBND thị xã Sa Đéc đã vi phạm pháp luật khi ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên..