» Tìm kiếm:

Kuweit Đoàn Ngọc Bội

Lao dong Viet tren dat nuoc cac ong vua dau mo Lao động Việt trên đất nước các ông vua dầu mỏ

Đại sứ VN tại Kuweit Đoàn Ngọc Bội cho biết, thị trường Vùng Vịnh có cơ hội hợp tác lớn nhưng đây là thị trường mở, không bị rào cản bởi..