» Tìm kiếm:

Kim Xương

Hieu thao moi duoc thang chuc Hiếu thảo mới được thăng chức

Thành phố Kim Xương thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã ban hành một quy định mới trong việc xem xét thăng chức cho giới công chức thành..

Hieu thao moi duoc thang chuc Hiếu thảo mới được thăng chức

Thành phố Kim Xương thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã ban hành một quy định mới trong việc xem xét thăng chức cho giới công chức thành..