» Tìm kiếm:

Kim Seung Beom

Han Quoc ho tro hon 1 4 trieu USD xay dung thu vien dien tu Hàn Quốc hỗ trợ hơn 1,4 triệu USD xây dựng thư viện điện tử

(VM)- Biên bản thoả thuận dự án hỗ trợ xây dựng thư viện điện tử tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Chính phủ Hàn Quốc, thông..