» Tìm kiếm:

Kiện Sở Tư

Kien So Tu phap vi khong cho doi ten Kiện Sở Tư pháp vì không cho đổi tên

Bà Hà Thị Tiên Bưởi, quận Tân Bình, TP HCM đã ba lần xin các cấp chính quyền được đổi tên. Tuy nhiên, Sở Tư pháp thành phố không đồng ý..