» Tìm kiếm:

Kiều Văn Dũng

Luc Van Tien thoi hien dai "Lục Vân Tiên" thời hiện đại

Gặp rồi yêu Mi, cô gái Việt đang phải sống những ngày nhơ nhớp ở lầu xanh xứ người, Thi tìm mọi cách để cứu Mi. Dùng hết số tiền tiết kiệm..