Giao thoa van hoa Trung Nhat co tu 7000 nam truoc Giao thoa văn hoá Trung - Nhật có từ 7.000 năm trước

Hôm 11/9, hơn 200 chuyên gia khảo cổ Nhật Bản và Trung Quốc đã tham dự Hội nghị chuyên đề về giao thoa văn hoá giữa hai nước được tổ chức..