» Tìm kiếm:

Khoa Phục

Tai nan giao thong nguyen nhan chinh dan den tan tat Tai nạn giao thông - nguyên nhân chính dẫn đến tàn tật

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, ngoài các nguyên nhân bệnh tật, chiến tranh, tai nạn lao động, thì tai nạn giao thông là lý do quan trọng..