» Tìm kiếm:

Khoa Nguyen

Song co ich the nao Trang cung ben duyen Sống có ích, thế nào Trang cũng bén duyên

Hãy sống từng ngày có ý nghĩa, làm những việc có ích, rồi một ngày nào đó duyên số của mình cũng sẽ đến thôi. Hãy nghĩ ở một nơi nào đó nửa..