» Tìm kiếm:

Khi CHDCND Triều Tiên

Bush va Clinton ai co loi Bush và Clinton, ai có lỗi?

Khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân thành công cũng là thời điểm nước Mỹ phải đối mặt với hàng loạt những chỉ trích gay gắt từ dư..