Cao Bang Tuon khoang san qua bien gioi Cao Bằng: Tuồn khoáng sản qua biên giới

Mặc dù UBND tỉnh Cao Bằng có quyết định “Tạm ngừng xuất khẩu quặng sắt, manggan sang Trung Quốc để ưu tiên sản xuất trong nước” nhưng ở..