» Tìm kiếm:

Kenny Kingston

Hugh Jackman co nguy co mat vo Hugh Jackman có nguy cơ mất vợ

Kenny Kingston, thày bói lừng danh trong giới "sao" Hollywood cho rằng, Người Sói (phim "X-Men") nên hãm tốc độ làm việc như bão cấp 12..