» Tìm kiếm:

Kenneth Thomson

Ong trum truyen thong Kenneth Thomson Ông “trùm” truyền thông Kenneth Thomson

Giới truyền thông Canada và khu vực châu Mỹ hầu như đều biết đến tập đoàn báo chí, truyền thông khổng lồ Thomson Corporation của dòng họ..

Ong trum truyen thong Kenneth Thomson Ông trùm truyền thông Kenneth Thomson

Giới truyền thông Canada và khu vực châu Mỹ hầu như đều biết đến Tập đoàn báo chí, truyền thông khổng lồ Thomson Corporation của dòng họ..