Canada cac nan nhan da cam khuoc tu tien boi thuong Canada: các nạn nhân da cam khước từ tiền bồi thường

Các cựu binh và thường dân bị phơi nhiễm chất độc da cam (AO) và những chất độc khác tại một căn cứ quân sự ở New Brunswick đã phản đối đề..