» Tìm kiếm:

Katie Williams

Kinh boi thong minh Kính bơi thông minh

Katie Williams - sinh viên Đại học Brunel (Anh) - đã phát minh một loại kính thông minh giúp người bơi tính được độ dài quãng đường và thời..