60 dan thuong Afghanistan thiet mang trong mot chien dich cua NATO 60 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong một chiến dịch của NATO

Ngày 26/10, hai quan chức chính phủ Afghanistan và một dân thường cho biết, riêng trong đầu tuần này đã có ít nhất 60 dân thường bị giết..