Nhan luc chia khoa thanh cong trong toan cau hoa Nhân lực: chìa khóa thành công trong toàn cầu hóa

Một quốc gia muốn thành công trong một thế giới toàn cầu hóa cần phải tạo lập được các lợi thế so sánh. Đó là ý kiến của giáo sư Richard..