Thu vien KHTH TP HCM Trang bi nhieu phuong tien hien dai phuc vu ban doc Thư viện KHTH TP.HCM: Trang bị nhiều phương tiện hiện đại phục vụ bạn đọc

Ban giám đốc thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (KHTH) cho biết: nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, thư viện KHTH đã tổ chức và đưa..

TP HCM khai truong thu vien dien tu TP.HCM khai trương thư viện điện tử

Chiều ngày 25-02-2005, thư viện Khoa Học Tổng Hợp TP.HCM (KHTH TP.HCM) ứng dụng phần mềm quản lý thư viện LIBOL đã chính thức được đưa vào..