Yahoo thu nghiem quang cao hinh anh tren DTDD Yahoo thử nghiệm quảng cáo hình ảnh trên ĐTDĐ

Yahoo đang chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trên con đường đột nhập thị trường dịch vụ không dây toàn cầu bằng cách đưa vào thử nghiệm dịch..