» Tìm kiếm:

Jonathan Watt

Chieu tren thanh pho ben bo Duong Tu Chiều trên thành phố bên bờ Dương Tử

Tiếp tục hành trình cùng phóng viên Jonathan Watt để chứng kiến những cảnh đời khác nhau trong lòng thành phố Trùng Khánh đang thay đổi..

24 gio o Trung Khanh 24 giờ ở Trùng Khánh

Người ta nói Trùng Khánh là khu trung tâm đô thị phát triển nhanh nhất hành tinh này. Dân số của thành phố hiện lớn hơn dân số của cả Peru..