» Tìm kiếm:

John Warner

Nghi si My tiep tuc chi trich chien luoc cua Bush tai Iraq Nghị sĩ Mỹ tiếp tục chỉ trích chiến lược của Bush tại Iraq

Các nghị sĩ của cả hai Đảng trong Thượng viện Mỹ vừa kêu gọi sự ủng hộ đối với văn bản kiến nghị chỉ trích việc triển khai quân của Mỹ ở..