» Tìm kiếm:

John Turner

Nhiet do Nam cuc dang tang nhanh Nhiệt độ Nam cực đang tăng nhanh

Trên tạp chí Khoa Học số ra ngày 31-3, tiến sĩ John Turner thuộc Viện Nghiên cứu Nam cực Anh cho biết nhiệt độ không khí tại Nam cực đã..