» Tìm kiếm:

John Mauchly

ENIAC ky quan cua the gioi dien toan hien dai ENIAC - kỳ quan của thế giới điện toán hiện đại

Cách đây tròn 60 năm (2/1946), J. Presper Eckert và John Mauchly cho ra mắt hệ thống điện toán ENIAC (Electronic Numerical Integrator and..