» Tìm kiếm:

Jeff Novisky

My Pha vo mang luoi cung cap doping cho cac van dong vien hang dau Mỹ: Phá vỡ mạng lưới cung cấp doping cho các vận động viên hàng đầu

Câu chuyện bắt đầu từ gần 5 năm trước, khi Jeff Novisky phát hiện một nhân viên của Cơ quan Thuế liên bang chú ý thấy câu lạc bộ thể thao..