» Tìm kiếm:

Jean Claude Heymans

Toi loi chong chat cua Rita Verstraeten Tội lỗi chồng chất của Rita Verstraeten

14 tháng sau khi chung sống với Rita Verstraeten, 24 tuổi, một thợ làm đầu trẻ đẹp ở thành phố Molenbeek của Bỉ, nhà triệu phú Roger..