» Tìm kiếm:

Jack Dawson

Leonardo DiCaprio Tu chang Jack lang man den nha hoat dong moi truong Leonardo DiCaprio: Từ chàng Jack lãng mạn đến nhà hoạt động môi trường

Từ vai diễn chàng Jack biết yêu và hi sinh cho tình yêu trong Titanic, Leonardo DiCaprio giờ trở thành một diễn viên cứng cáp tại..