Linh hon moi cua Microsoft Linh hồn mới của Microsoft?

Khi Bill Gates chuẩn bị rời bỏ “ghế” của mình thì thế hệ lãnh đạo tiếp theo nào sẽ tiếp tục phát triển công ty và tìm kiếm những cơ hội..

Microsoft muon lam ong vua truyen thong Microsoft muốn làm “ông vua truyền thông”

Mục tiêu lâu dài của Microsoft là trở thành “ông vua của mọi loại hình truyền thông”. Đó là khẳng định của J Allard - chuyên gia hàng..