» Tìm kiếm:

Iran Ali Akbar Salehi

Iran khong de cap den nguon goc dau vet uranium Iran không đề cập đến nguồn gốc dấu vết uranium

Đại diện Iran Ali Akbar Salehi khẳng định tập tài liệu đệ trình lên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm qua đã tiết lộ đầy đủ..