» Tìm kiếm:

Interactive Techniques

Microsoft phat trien anh 3D Microsoft phát triển ảnh 3D

Microsoft cho biết họ đang nghiên cứu kỹ thuật ảnh 3D trực tuyến. Kỹ thuật mang tên Photosynth này sẽ được giới thiệu tại hội nghị Siggraph..