Bo phat trien phan mem flash dau tien danh cho san xuat thiet bi di dong Bộ phát triển phần mềm flash đầu tiên dành cho sản xuất thiết bị di động

Ngày 28/10, tại Đài Loan, tập đoàn Intel đã giới thiệu bộ sản phẩm phần mềm flash đầu tiên dùng cho sản xuất các thiết bị di động và bộ..