» Tìm kiếm:

Idaho National Guard

Phat hien loai tom trang moi Phát hiện loài tôm trắng mới

Các nhà sinh vật học thuộc Idaho National Guard, Mỹ, đã phát hiện ra một loài tôm trắng khác lạ sống ở đáy các hồ cạn, dưới nắng nóng của..