Botware hoanh hanh trong thang 8 Botware hoành hành trong tháng 8

Hãng bảo mật Panda Software cảnh báo người dùng không chỉ nên thận trọng trước hiểm hoạ bảo mật đến từ virus mà còn cả các loại phần mềm..