FPT to chuc hop bao Bao re nhung khong noi bao nhieu FPT tổ chức họp báo: Bảo rẻ nhưng không nói bao nhiêu!

Xung quanh vụ FPT bất ngờ ra tay trong việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2006 với giá ngất trời, dư luận cho rằng đây là một "cú bắt..