» Tìm kiếm:

Hyline Variety

Mua phai ga vo sinh mot nong dan thang kien Mua phải gà vô sinh, một nông dân thắng kiện

TP - Mua 800 con gà đẻ trứng của một Cty ở Hà Nội với lời quảng cáo: sau 3,5 tháng gà sẽ đẻ, nhưng nuôi 6 tháng vẫn chưa thấy gà đẻ trứng,..

Mua phai ga vo sinh mot nong dan thang kien doanh nghiep Mua phải gà vô sinh, một nông dân thắng kiện doanh nghiệp

Mua 800 con gà đẻ trứng của một công ty ở Hà Nội với lời quảng cáo: sau 3,5 tháng gà sẽ đẻ. Nhưng nuôi 6 tháng vẫn chưa thấy gà đẻ trứng,..

Mot nong dan thang kien vu ga vo sinh Một nông dân thắng kiện vụ "gà vô sinh"

Mua 800 gà giống của một công ty ở Hà Nội với lời quảng cáo, sau 3,5 tháng gà sẽ đẻ, nhưng nuôi 6 tháng vẫn chưa thấy đẻ trứng, anh Đặng..

Mot nong dan thang kien vu ga vo sinh Một nông dân thắng kiện vụ "gà vô sinh"

Mua 800 gà giống của một công ty ở Hà Nội với lời quảng cáo, sau 3,5 tháng gà sẽ đẻ, nhưng nuôi 6 tháng vẫn chưa thấy đẻ trứng, anh Đặng..