» Tìm kiếm:

Huynh trưởng Hướng đạo

Ten sat nhan ngoan dao Tên sát nhân "ngoan đạo"

Ba thập niên kể từ khi tên sát nhân BTK (trói chặt, hành hạ và giết chết nạn nhân) bắt đầu các vụ giết hại tàn bạo của mình, cảnh sát thị..