» Tìm kiếm:

Huyện Yên Hưng

Tu bo ton tao den tho Tran Hung Dao va mieu Vua Ba Tu bổ, tôn tạo đền thờ Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà

Huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) vừa khởi công tu bổ, tôn tạo đền thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, với tổng vốn đầu tư gần 4,6..