» Tìm kiếm:

Huyện Cầu Kè

Hoa trai ngon Cau Ke Hoa trái ngon Cầu Kè

Huyện Cầu Kè (Trà Vinh) một vùng cây trái tốt tươi, đặc biệt có những trái cây như dừa sáp, chuối tá quạ, trái quách… những món ngon đặc..